vendredi 8 juillet 2011

Reactie van BPlus op NEEN van N-VA.

B PLUS IS VOORSTANDER VAN DE VORMING VAN EEN REGERING ZONDER N-VA EN PLEIT VOOR EEN VOLKSRAADPLEGING INDIEN DE FORMATEUR VAN ZIJN TAAK ONTSLAGEN WORDT.BPlus ziet de institutionele formateursnota van Elio Di Rupo als een uitstekende onderhandelingsbasis. In het bijzonder zijn we zeer verheugd dat het idee van een federale kieskring in de nota werd opgenomen. We herhalen dat zulke kieskring geen unitair maneuver is, maar een geschikte techniek om de democratie op het Belgisch niveau te versterken.


BPlus is evenwel gekant tegen de splitsing van de kinderbijslagen (onderdeel van de sociale zekerheid), ook al blijft de financiering federaal. De kinderbijslagen worden goed beheerd door de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers) en de compensatiekassen. Overigens stellen zich hier geeen communautaire problemen.
BPlus spreekt zich als thema-vereniging niet uit over het sociaal-economisch luik van de nota Di Rupo.

Tenslotte stelt B PLUS de negativistische houding vast van N-VA. Gezien deze partij zichzelf buiten spel zet, dient ernstig werk gemaakt te worden van de vorming van een federale regering zonder deze partij. Indien formateur Di Rupo ontslagen wordt zullen nieuwe verkiezingen niets oplossen. In dit geval pleit BPlus dan openlijk ook voor een volksraadpleging in de drie Regio's over de toekomst van het land.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire